Per 1 augustus 2022 is De ‘Wet werken waar je wilt’ ingegaan. Deze wet zorgt ervoor dat werknemers vrijer zijn in hun keuze om thuis of op kantoor te werken.

Een verzoek om structureel thuis te werken moet vanaf 1 augustus in beginsel worden goedgekeurd, tenzij de werkgever zwaarwegende bedrijfsbezwaren heeft. Denk bijvoorbeeld noodzakelijke fysieke aanwezigheid voor het uitvoeren van een bepaalde functie of aan een minimale bezetting op kantoor.

Deze wet geldt alleen voor bedrijven met meer dan 10 medewerkers.