De wet heldere arbeidsvoorwaarden gaat  per 1 augustus 2022 in. Deze wet verplicht werkgevers om te zorgen voor heldere en transparante arbeidsvoorwaarden. De nieuwe wet is gebaseerd op de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze richtlijn bespreekt de minimumrechten van iedere medewerker in de EU als het gaat om informatie die hij of zij moet krijgen, en wanneer die informatie gegeven moet zijn.

Waar het vooral op neerkomt is dat je als werkgever nog meer duidelijkheid zal moeten geven, zodat de medewerker weet waar hij/ zij aan toe is:

Informatie bij indiensttreding
In de nieuwe wet staat dat werkgevers nieuwe werknemers meer informatie moeten geven, bijvoorbeeld over de arbeidsvoorwaarden en over rechten en plichten zoals duur proeftijd, vakantieregeling, werkplek/ locatie, opleidingsbeleid, beeindiging van de arbeidsovereenkomst.

Verplichte opleiding is voor rekening van de werkgever
Als de medewerker een verplichte opleiding moet volgen (op basis van de CAO of de wet), dan zijn de kosten voor rekening van werkgever. Bovendien kan de werknemer deze opleiding volgen onder werktijd.

Werken voor een andere werkgever
Nevenactiviteiten mag je alleen nog verbieden als daar een objectieve rechtvaardiging voor is. Dat betekent dat een medewerker in beginsel buiten werktijd voor een andere werkgever mag werken.

Voorspelbaar werkpatroon
Een medewerker moet in principe weten wanneer hij moet werken. Het werkpatroon moet zo voorspelbaar mogelijk zijn.

Voorspelbare arbeidsvoorwaarden aanvragen
Medewerkers die langer dan 26 weken bij een werkgever in dienst zijn, mogen vragen om een functie met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Ze mogen dat maximaal 1 keer per jaar doen.