HR projecten

Wilt u graag uw HR beleid naar een hoger niveau tillen en heeft u niet de juiste expertise in huis?

Twijfelt u of alle HR processen wel op orde zijn en of u wel voldoet aan alle huidige wet- en regelgeving omtrent personeel?

Of zijn uw functieprofielen sterk verouderd, maar komt u er niet aan toe om deze te herzien?

HR projecten

Campignon HR advies heeft ervaring met diverse hr-vraagstukken bij zowel grote en kleine organisaties en helpt u graag bij het professionaliseren van uw HR beleid.

Het professionaliseren van HR-beleid zorgt voor gemotiveerde en tevreden medewerkers en dit leidt weer tot betere bedrijfsresultaten en duurzaam ondernemen. HR beleid is breed en gaat van personeelsontwikkeling, structuur en arbeidsomstandigheden tot het wervingsproces en onboarding van nieuwe medewerkers. Campignon HR advies zorgt voor een gedegen HR beleid passend bij uw organisatie en ondersteund met praktische middelen en procedures.

 

 

Hr projecten

Waar ik u bij kan helpen

Onboarding

Het is belangrijk dat nieuwe medewerkers zich gelijk welkom voelen in de nieuwe organisatie en uiteraard goed ingewerkt worden. Heeft u al een introductieprogramma passend bij uw organisatie?

Personeelsontwikkeling/ opleidingsbeleid

Welke doorgroeimogelijkheden zijn er binnen uw organisatie en welke ruimte voor ontwikkeling is er? Mogen er op kosten van de baas opleidingen worden gevolgd en welke terugbetalingsregeling geldt daarbij? Het is van belang om deze zaken goed vast te leggen.

Functionerings- en beoordelingsbeleid

Als werkgever wilt u graag gemotiveerd en competent personeel. Het is van belang dat je regelmatig met elkaar in gesprek gaat. Hoe verloopt de onderlinge samenwerking en hoe functioneert de medewerker. Wat wordt er vastgelegd. Campignon HR advies denkt graag mee met een vorm die binnen uw organisatie past.

Duurzame inzetbaarheid

De pensioenleeftijd wordt de aankomende jaren steeds hoger. Mensen zullen langer doorwerken. Hoe zorg je als bedrijf ervoor dat iedereen dat in goede gezondheid kan doen. Zijn er mogelijkheden om op een bepaald moment minder te werken.

Diversiteit & inclusie

Binnen een inclusieve organisatie worden alle aanwezige talenten gezien en benut, ongeacht hun herkomst, geslacht, leeftijd, levensfase, opleiding of functie. Voor iedereen is er ruimte om zichzelf te zijn en zijn/haar mening te delen. Campignon HR advies denkt graag met u mee over de invulling hiervan.

Verzuim- en gezondheidsbeleid

Heeft uw organisatie een verzuimbeleid en is het voor iedereen helder wie wat moet doen bij ziekte van een medewerker? Is de wetgeving omtrent Arbo en verzuim helder en is er samenwerking met een bedrijfsarts? Zou u graag zien dat uw medewerkers vaker op de fiets komen? Campignon HR advies helpt u graag bij de vormgeving van het verzuim- en gezondheidsbeleid voor uw organisatie.

HR scan

Wilt u graag weten hoe uw organisatie er op het gebied van HR voor staat? Of heeft u twijfels over de compleetheid hiervan? Graag help ik u om inzicht te krijgen in het HR-beleid door de sterke en zwakke punten van uw organisatie in kaart te brengen.

Optimaliseren van uw HR processen

Twijfelt u of alle HR processen goed zijn ingericht of zou het allemaal wel wat professioneler mogen? Campignon HR advies kan uw HR processen in kaart brengen  en structuren. Denk hierbij aan de instroom, doorstroom en uitstroomprocessen. 

Strategische personeelsplanning

Iedere werkgever heeft graag een een optimale bezetting van medewerkers. Helaas kampen veel werkgevers met lastig in te vullen vacatures en krapte op de arbeidsmarkt. Met strategische personeelsplanning speelt u in op toekomstige (markt)ontwikkelingen en behoeften, zodat u uw personeelsbestand voorbereidt op het werk van morgen. Een groot deel van de banen van vandaag bestaan namelijk niet meer over 10 jaar. Campignon HR advies denkt graag met u mee. 

Opstellen HR strategie/ HR plan

Een goed HR plan is van fundamenteel belang voor het eindresultaat en de verwezenlijking van de doelstellingen van uw bedrijf. Campignon HR advies brengt de huidige situatie in kaart en kijkt wat er nodig is op HR gebied om de doelstellingen te behalen. Wat kan er ten opzichte van vorig jaar verbeterd worden? Wat zijn de uitdagingen voor aankomend jaar? Welke elementen binnen het bedrijf hebben meer aandacht nodig? 

Modernisering arbeidsvoorwaarden

Uw organisatie valt niet onder een CAO en u heeft een eigen arbeidsvoorwaardenpakket opgesteld voor uw medewerkers. Deze is verouderd. Ook wilt u beter aansluiten bij de verschillende levensfasen en behoeften van uw personeel. Graag zou u meer keuzes willen aanbieden, flexibelere arbeidsvoorwaarden. Campignon HR advies is goed op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden en kan u ondersteunen hierbij.

Inrichten of herzien van functiehuis en/ of loongebouw

Beschikt uw organisatie over functieprofielen en zijn er salarisschalen aanwezig? Wanneer krijgt een medewerker een verhoging? Betaalt u uw medewerkers wel marktconform? Campignon HR advies kan u ondersteunen bij het vormgeven van het functiehuis en een passend beloningsbeleid. Het herzien van bestaande functieprofielen behoort ook tot de mogelijkheden.

Nieuwe wet- en regelgeving doorvoeren in huidige beleid

De afgelopen jaren zijn er veel wijzigingen geweest in de wet- en regelgeving. U wilt uiteraard niet onnodige risico’s lopen.  Hoeveel tijdelijke contracten mag u momenteel aan uw medewerkers geven? En hoe zit het met de AVG? Twijfelt u of het nog wel aan alle regels voldoet? Campignon HR advies kan uw HR beleid en HR processen doorlopen en toetsen of alles nog actueel is.

Inrichten HR managementrapportages

Cijfers geven inzicht, zodat u als werkgever beter kunt sturen. Wilt u graag meer inzicht hebben in uw verloop, de doorlooptijd van vacatures, leeftijdsopbouw binnen uw organisatie, verhouding mannen en vrouwen of andere ken- en stuurgetallen?  Vragen externe instanties u vaak om bepaalde gegevens die u niet zo 1, 2 3 heeft liggen? Campignon HR advies kan helpen om dit eenvoudiger en inzichtelijker te maken.

Reorganisaties en fusies

Uw organisatie gaat fuseren en/ of reorganiseren. Er zijn veel arbeidsrechtelijke aspecten en consequenties voor werknemers en voor de organisatie. Wat als medewerkers niet mee willen? Wat gebeurt er met de arbeidsvoorwaarden, zoals de cao en het pensioen?  Hoe worden medewerkers van de verschillende ondernemingen één goed samenwerkend team? Kunnen werknemers ontslagen worden? Is er een sociaal plan nodig? Campignon HR advies kan u hierbij ondersteunen.

Professionalisering van HRM

Doet u alles nog met de hand en met lijstjes in Excel? Merkt u dat het toch wel foutgevoelig is.  Zouden de processen meer geautomatiseerd mogen zijn? Denk aan de verlofregistratie. Of maakt u nog geen gebruik van een personeelsinformatiesysteem en zou u de mogelijkheden willen onderzoeken. Campignon HR advies helpt u graag bij de keuze van een geschikt systeem en kan ondersteunen bij de inrichting van workflows en de implementatie hiervan.  

Inrichten personeelsbeheer – en administratie

Om de HR processen goed te kunnen toepassen is een goede basis voor personeelsbeheer een must. Denk aan overzichtelijke (digitale) personeels-dossiers, opstellen van een personeelshandboek met de belangrijkste regels en afspraken  en checklists bij de administratieve afhandeling bij de aanname of het vertrek van een medewerker. Campignon HR advies kan u helpen bij de inrichting hiervan.

contact campignon HR advies

Contact

Ik bel u terug

Vul hieronder uw gegevens in en ik bel u zo snel mogelijk terug.