Als werkgever hoeft u de vaste maandelijkse reiskostenvergoeding niet meer te verstrekken bij langdurig thuiswerken. Het mag achter wel. De werkgever mag tijdens de Coronaperiode onbelast de reiskostenvergoeding doorbetalen, mits de vaste reiskostenvergoeding vóór 13 maart 2020 al toegekend werd aan uw werknemers.

De vaste reiskostenvergoedingen die zijn afgesproken voor 13 maart 2020 mogen ook de komende maanden nog doorlopen. De tijdelijke goedkeuring ia al meerdere keren verlengd, eerst tot 1 februari 2021 en daarna tot 1 april 2021. In verband met de langer durende coronacrisis heeft het kabinet de goedkeuring nogmaals verlengd, in ieder geval tot 1 juli 2021.

Veel werkgevers verstrekken nu een thuiswerkvergoeding. Als u dit gaat verstrekken kunt u bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding stoppen, zodat u geen extra kosten maakt. Er zijn werknemers die normaliter geen aanspraak maken op een reiskostenvergoeding, omdat ze bijvoorbeeld binnen 5 kilometer van kantoor wonen. Door thuiswerken maken ze nu echter wel extra kosten dus dan zou een thuiswerkvergoeding “evenrediger” zijn voor de groep dan het in stand houden van de reiskostenvergoeding.