Nu iedereen hele dagen thuiswerkt lopen de kosten voor werknemers op. Volgens het Nibud
kost thuiswerken zo’n € 2 per dag extra per persoon. Dat is per maand € 43,30 per maand en € 440,- op jaarbasis. Deze extra kosten bestaan o.a. uit gas, elektriciteit – en waterverbruik, koffie/thee en wc-papier.

Daarbij is bij veel werknemers de structurele reiskostenvergoeding gestopt vanwege het thuiswerken. Dat biedt ruimte voor werkgevers om een thuiswerkvergoeding te verstrekken.

Inmiddels zijn er al enkele initiatieven. De Rijksoverheid heeft ter compensatie een eenmalige vergoeding van € 363 netto verstrekt aan thuiswerkende rijksambtenaren voor de periode van half maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Werknemers bij de Waterschappen krijgen sinds kort ook een thuiswerkbudget waarbij een thuiswerkvergoeding is afgesproken van € 3 netto per dag voor dagen waarop de werknemer de hele dag thuiswerkt. Verder krijgt elke werknemer in 2020 eenmalig een bedrag van € 250 netto,-. Voor de werknemers die wekelijks over een langere periode thuiswerken is een budget van € 600,- inclusief btw voor de komende 5 jaar beschikbaar.

De thuiswerkvergoeding kan bij de belastingaangifte niet worden afgetrokken. Wel kunnen werkgevers bepaalde kosten onbelast vergoeden via de vrije ruimte in de werkkostenregeling.