Wet werken waar je wilt

Wet werken waar je wilt

De ‘Wet werken waar je wilt’ is aangenomen door de tweede kamer. Deze wet zorgt ervoor dat werknemers vrijer zijn in hun keuze om thuis of op kantoor te werken. Een verzoek om structureel thuis te werken moet in beginsel worden goedgekeurd, tenzij de werkgever...